کالارسان رایان

بر پیکره پرتوان هلدینگ دانش‌بنیان رایانمهر شرکت‌های گوناگونی تنیده‌اند که هر یک شاخه‌ای از فلسفه وجودی گروه را برای پاسخ به نیازهای رنگارنگ بازار، رشد و توسعه می‌دهند.
در این میان، فلسفه ایجاد شرکت کالارسان رایان به‌عنوان یک شرکت راهبردی در فضای جدید کسب‌وکار کشور، مُلهم از ایده‌های eBay و PayPal، حرکت به سمت کسب‌و‌کارهای Customer to Customer و Warehouse-less است.
با توجه به اینکه زیرساخت کسب‌و‌کارهای نوین، بی‌شک نیاز به هسته فنی به‌روز و خبره دارد، تمام تکنولوژی‌های نرم‌افزاری مورد نیاز کالارسان در شرکت رایان‌فناور تولید می‌شود که مبتنی بر آخرین تکنولوژی‌های سکوهای موبایلی دنیاست.
این کسب و کار، رقیب و مشابه ایرانی ندارد اما مخاطبین آن در حال حاضر از اپلیکیشن‌های اینستاگرام، تلگرام و همچنین -جهت پرداخت- از روش کارت به کارت بانکی استفاده می کنند.

برای پیگیری حرکت شرکت کالارسان رایان در مسیر رسیدن به بلوغ کسب‌و‌کار خود، وب‌سایت این شرکت نقش واسط را بازی خواهد کرد!