به ما بپیوندید!

بنی‌آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند!

«عضو» مورد نظر ما، جهت پیوند به «پیکر» رایانمهر، یکجور آدم فیلسوف است که از قضا در برنامه‌نویسی، بازاریابی، پشتیبانی، مالی، منابع انسانی، هنرهای تجسمی، تولید محتوا و از این دست -هم- دستی دارد.
اما چه‌جور فیلسوفی؟!
(این خودش یک‌جور سوال فلسفی‌ست!)
اینجا قرار نیست از معنای تاریخی یا لغوی فیلسوف حرف بزنیم؛ قرار است بگوییم منظور ما از فیلسوفی که می‌خواهیم همکارمان شود، چیست؛ وگرنه ناگفته پیداست که داریوفو، فوکویاما، فوکو یا… کار استارت‌آپی نمی‌کردند (فوکویاما هنوز هم نمی‌کند)!
بگذارید جور دیگری روشنتان کنم…
شده است به سونا رفته باشید و توی سونا همین‌طور که پوست تنتان جزجز می‌کند، نفس‌تنگی هم سراغتان بیاید اما دم برنیاورید و ادامه دهید؟ یا از خودتان سوال کرده‌اید “من اینجا چه می‌کنم؟ برای تفریح؟ آیا واقعاً دارد به من خوش می‌گذرد‌؟” و بعد… زده باشید بیرون!
اگر چنین است، شما فیلسوفِ مورد نظر ما هستید؛ کسی که سوال می‌کند.
کسی که سوال می‌کند، چرخ‌های سازمان را به‌حرکت در می‌آورد. سمت‌و‌سوی حرکت چندان مهم نیست؛ حین حرکت -با خرد جمعی- مسیر را اصلاح خواهیم کرد… مهم، پوییدن است!

اکنون اگر شما فیلسوف مورد نظر، آماده پیوند اعضایید، ما تنها کالبد شما را به همکاری دعوت نمی‌کنیم… چراکه به روح اعتقاد داریم!
پس شما برنامه‌نویس‌، تبلیغات‌چی، هنرمند، مالی‌چی، نیروی اچ‌آر، پرسنل اداری، پشتیبانی و عملیات تجاری همگی عزیز!
دست به دست ما بدهید و روح به روح ما بدمید تا در «آفرینشِ» هرچه در «هدلینگ دانش‌بنیان رایانمهر» متولد می‌شود، از یک «گوهر» شویم؛ برای یکی شدن دو راه پیش روی شماست: توی فرصت‌های شغلی پی بخت خود بگردید یا -اگر فرصت همکاری با شما از قلم ما افتاده بود- شما آن را طی ایمیلی به ما گوشزد کنید:

Jobs@rayanmehr.co.ir